Kuruluşumuz

Bölümün Kuruluşu ve Gerekçesi

Bilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, enformatik (bilişim) olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okur, yazar olmaları, artık bir üniversite mezununda aranan temel niteliklerin başında gelmektedir.

Ülkemizde temel bilgi teknolojileri kullanımında ve yazılım geliştirme platformları konusunda verilen eğitimler oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu alanlardaki eksiklikleri gidermek amacıyla 1997 yılı içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde Enformatik Enstitüsü kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimiz genelinde yaygın bilgisayar eğitimi ile ilgili derslerin verilmesini temin ve koordine etmek amacıyla, rektörlüklere bağlı disiplinlerarası destek bölümü niteliğinde Enformatik Bölümü kurulması ve bu bölümlere eleman yetiştirmek üzere ODTÜ Enformatik Enstitüsü yüksek lisans programlarından yararlanılması yönünde almış olduğu kararı, 17.06.1997 tarihinde tüm üniversitelere bildirmiştir.

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Bu kanun çerçevesinde üniversitemiz senatosu kararı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Enformatik Bölümü kurulmuştur