Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi bilgi toplumu olmanın bir gereği olarak, topluma hizmet ilkesi çerçevesinde bilgi tenolojilerindeki yapılanmasında, E-öğrenim sürecini hayata geçirecektir. 

Dünya bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru gitmektedir. Küreselleşen ekonominin temel sorunu ise hızla değişen ortamda, rekabet edebilme ve uyumdur.Rekabet, iletişimde sınırların kalktığı bir dünyada, şartları sürekli ağırlaşan bir tehdittir. Rekabette üstünlük ise ürün ve hizmet kalitesiyle ancak ortaya çıkabilmektedir.Ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasında, üniversitemizin başta e-üniversite olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamalarının geliştirilmesi, yapılanma sürecinde anahtar rol oynayacaktır.

MİSYONUMUZEnformatik Bölümümüz üniversitemizin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir. Bu açıdan bakıldığında bölümümüzün temel fonksiyonu ve misyonu üniversite genelinde “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı” kullanımına ilişkin derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır. Ancak, bölümümüz, duyulacak ihtiyaç, istihdam edeceği personelin potansiyeline bağlı olarak üniversitemiz adına bu ana misyon yanında farklı misyonları da yerine getirmeye çalışacaktır.

İlkelerimiz;

1)Disiplinlerarası yaklaşım,
2)Bilişim sektörünün ihtiyacına duyarlılık, 
3)Bilginin paylaşımına özen gösterme, 
4)Etik ilkelere bağlılıktır. 

Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi belirtmiş olduğumuz temel ilkeler doğrultusunda oluşturmaktayız