Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ1.Bilgi teknolojileri ve bilgisayar bilimleri konularındaki eğitim ihtiyaçlarını belirlenmek. 

2.Belirlenen ihtiyaçların giderilmesine yönelik eğitim programlarını gözden geçirilmek, yeniden tasarlamak ve planlanmak. 

3.Planlanan eğitimler doğrultusunda akademik yapılanmayı gerçekleştirmek.

4.Bilgisayar Laboratuarları ve iletişim ağı'nı donanımsal ve yazılımsal yapılandırmak.