Vizyon

           Çankırı Karatekin Üniversitesi bilgi toplumu olmanın bir gereği olarak, topluma hizmet ilkesi çerçevesinde bilgi teknolojilerindeki yapılanmasında, E-öğrenim sürecini hayata geçirecektir. 

        Dünya bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru gitmektedir. Küreselleşen ekonominin temel sorunu ise hızla değişen ortamda, rekabet edebilme ve uyumdur. Rekabet, iletişimde sınırların kalktığı bir dünyada, şartları sürekli ağırlaşan bir tehdittir. Rekabette üstünlük ise ürün ve hizmet kalitesiyle ancak ortaya çıkabilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasında, üniversitemizin başta e-üniversite olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamalarının geliştirilmesi, yapılanma sürecinde anahtar rol oynayacaktır.